Бас бет > Жоба ұжымы

Мамандар комиссиясының кеңесшісі

Мамандар комиссиясының меңгерушысы

Қытай тілі группасының маманы

Ағылшын тібі аудармашылар группасының маманы

Жоба группасындағылар