Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

ЖІБЕК ЖОЛЫ РУХЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

БАЙырҒы ЖІБЕК ЖОЛы—САУДА ЖОЛы, ОНАНДА МАҢыЗДыСы, ОЛ— ДОСТыҚ ЖОЛы. ЧЖУНХУА ҰЛТы ӨЗГЕ ҰЛТТАрМЕН ДОСТыҚ ҚАрыМ-ҚАТыНАС Ж АСАУ БА рыС ыНД А, “Б ЕЙБІТШІЛІК, ыНТыМАҚТАСТыҚ, ЕСІК АШУ, КЕҢПЕЙІЛ БОЛУ, ӨЗАрА ҮЙрЕНУ, ҮЛГІ АЛУ, ӨЗАрА ТИІМДІЛІК ЖЕТКІЗІП, ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУДІ” ӨЗЕК ЕТКЕН Ж ІБЕК Ж О Л ы р УХ ы БІрТІНДЕП ҚАЛыПТАСТы. БҰЛ АДАМЗАТ ӨрКЕНИЕТІНІҢ АСыЛ МҰрАСы. БҰЛ рУХ— ЗАМАНыМыЗДАҒы ХАЛыҚАрАЛыҚ ҚАрыМ- ҚАТыНАСТыҢ ЕҢ НЕГІЗГІ ПрИНЦИПТЕрІНІҢ БІрІНЕ АЙНАЛДы. ҚыТАЙДыҢ 2013 ЖыЛы “БІр БЕЛДЕУ, БІр ЖОЛ” БАСТАМАСыН АЛҒА ҚОЮДАҒы МАҚСАТ—САЙыП КЕЛГЕНДЕ, Ж ІБЕК Ж О Л ы рУХ ыНА МҰ рАГЕ рЛІК ЕТУ ЖӘНЕ ЖАҢҒырТ У. ЖІБЕК ЖОЛы рУХыН ЖАҢҒырТУ, САЙыП КЕЛГЕНДЕ, ӨрКЕНИЕТТЕрДІҢ БІр-БІрІНЕН ҮЛГІ АЛУыН ЖЕБЕУ, ТАҢДАҒАН ЖОЛҒА ҚҰрМЕТ ЕТУ, ыНТыМАҚТАСУҒА, ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУГЕ ТАБ АНД ы Б О Л У, БЕЙБІТ К ЕҢЕСУДІ ДӘрІПТЕУ.


丝路精神

古代丝绸之路是一条贸易之路,更是一条友谊之路。在中华民族同其他民族的友好交往中,逐步形成了以“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”为核心的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产。这一精神,也成为现代国际社会交往的最基本原则之一。中国在2013年提出“一带一路”倡议,就是对这一精神的传承和发扬。弘扬丝路精神,就是要促进文明互鉴,尊重道路选择,坚持合作共赢,倡导对话和平。