Бас бет> Ашалай оқу

Қытай коммунистік партиясы 18-кезекті орталық комитеті үшінші жалпы мәжілісінің құжаттар жинағы (ағылшын тілі)

14-12-2016 | russian.china.org.cn

?ытай коммунист?к партиясы 18-кезект? орталы? комитет? ?ш?нш? жалпы м?ж?л?с?н?? ??жаттар жина?ы (а?ылшын т?л?)

Қытай коммунистік партиясы 18-кезекті орталық комитеті үшінші жалпы мәжілісінің құжаттар жинағы (ағылшын тілі)